Alle foto’s die op deze site zijn verwerkt of worden getoond, staan onder copyright ©. Dit wil zeggen dat geen enkele foto mag gekopieerd

worden zonder onze schriftelijke toestemming d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of welke andere wijze.

Wilt u toch een foto? Dan kan u ons steeds een mail sturen, in deze mail vermeld u de nodige informatie

(welke foto, waarom,..). Als u onze toestemming krijgt, sturen wij de foto door.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.